Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SoteDigi Oy blir DigiFinland Oy

Finansministeriet
26.6.2020 7.56
Pressmeddelande
Poutapilvinen taivas ja heinää.

Namnet på bolaget SoteDigi Oy som sköter statliga specialuppgifter har genom bolagsstämmans beslut ändrats till DigiFinland Oy. Namnet kommer att ändras under hösten 2020.

Finanspolitiska ministerutskottet förordade den 12 juni 2020 en ändring av SoteDigi Oy:s namn så att det mer neutralt beskriver bolagets sektorsövergripande verksamhetsområde. I enlighet med bolagsstyrelsens förslag beslutade man vid bolagsstämman den 25 juni 2020 att ändra bolagets firma till DigiFinland Oy. SoteDigi Oy registreras som bolagets bifirma. Samtidigt ändrades bolagsordningen så att bolaget inte har för avsikt att ge aktieägarna vinst.

Som ordförande för styrelsen fortsätter Timo Lepistö, JM, Senior Advisor, som vice ordförande Markus Sovala, finanspolitisk samordnare vid finansministeriet, och som styrelsemedlemmar utvecklingsdirektör Harri Eskola Business Finland, regeringsrådet Minna-Marja Jokinen från finansministeriet, beskattningsrådet Mirjami Laitinen, IKT-direktör Kari Suominen från Fingrid Oyj och strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet.

SoteDigi Oy och Vimana Oy slogs samman den 1 februari 2020 genom ett företagsköp där SoteDigi Oy förvärvade Vimana Oy:s hela affärsverksamhet. Det riksomfattande bolagets specialuppgift är att utveckla och stödja nationella digitala tjänster som förbättrar social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra branschers produktivitet och effektivitet på ett övergripande sätt samt utnyttjandet av myndigheternas nationella stödtjänster för e-tjänster. Dessutom främjar bolaget integrationen och interoperabiliteten inom den offentliga förvaltningens IKT-verksamhet, ledning genom information, genomförande av kundorienterade kostnadseffektiva lösningar och digitalisering i framtiden.

Ytterligare information:

Salla Kalsi, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi
Timo Lepistö, styrelseordförande, tfn 0400 821 815, timo.lepisto(at)sotedigi.fi