Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SoteDigi Oy:s styrelse har kompletterats

Finansministeriet
12.4.2018 15.31
Pressmeddelande

På SoteDigi Oy:s extra bolagsstämma den 12 april 2018 har finansministeriet kompletterat bolagets styrelse med fyra ledamöter.

Visa Honkanen, utvecklingsdirektör vid HNS, Taru Kuosmanen, direktör för serviceområdet för välfärd vid Tammerfors stad, Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör vid social- och hälsovårdsministeriet samt Juha Majanen, biträdande budgetchef vid finansministeriet tillträder som nya ledamöter i bolagets styrelse.

I bolagets styrelse fortsätter som ordförande magistern i hälsovetenskaper, sjukhusrådet Hannu Leskinen (tidigare direktör för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, pensionerad 1.4.2018), som vice ordförande ekonomie magistern Siv Schalin samt som ledamot seniorpartner och rådgivare vid Nexec Oy Tapio Niskanen.

Ytterligare information:

Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör, finansministeriet, tfn 02955 30141, helena.tarkka(at)vm.fi
Hannu Leskinen, ordförande för styrelsen, SoteDigi Oy, tfn 050 65376, hannu.leskinen(at)ppshp.fi

I höstas bildade Statens utvecklingsbolag, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy, SoteDigi Oy för att utveckla social- och hälsovårdens riksomfattande klient- och patientdatasystem och andra digitala lösningar. Statsrådets kansli överförde bolagets ägarstyrning till finansministeriet den 1 november 2017. Staten överlåter sitt majoritetsinnehav i SoteDigi Oy till landskapen 2019.

Förvaltningspolitiken Ministeriet alueuudistus-arkisto