Hoppa till innehåll
Media

Det nya skatteavtalet mellan Finland och Spanien börjar tillämpas vid ingången av år 2019

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2018 14.45
Pressmeddelande

Enligt det nuvarande avtalet kan Finland enbart beskatta pensioner från arbete inom den offentliga sektorn, om pensionerna betalas till personer bosatta i Spanien. Enligt det nya avtalet utvidgas Finlands beskattningsrätt. Finland får beskatta också alla andra pensioner som betalas från Finland till Spanien.

För pensionerna gäller emellertid en övergångsperiod på tre år, och under den tiden tillämpas pensionsartikeln i det nuvarande avtalet. Tillämpningen förutsätter att hemviststaten beskattar pensionen. Om hemviststaten inte beskattar pensionen, börjar det nya avtalet tillämpas utan övergångsperioden på tre år.

Den dubbla beskattningen av en pension undanröjs i fortsättningen undantagsvis av källstaten, dvs. det land som inkomsten härstammar från. Om en person med hemvist i Spanien får pension från Finland och betalar skatt på den till Finland, ska Finland från denna skatt dra av den skatt som har betalts till Spanien för samma pension.

Beskattningen av hyres- och försäljningsinkomster från aktielägenheter ändras

Avtalet ändrar också beskattningen av den inkomst som erhålls av uthyrning och försäljning av en aktielägenhet i Finland. I fortsättningen beskattar Finland både hyresinkomster och överlåtelsevinster, som personer bosatta i Spanien får av sina aktielägenheter i Finland.

Undanröjandet av dubbel beskattning: gottgörelse i stället för befrielse

Den dubbla beskattningen har undanröjts också tidigare, men nu ändras tillvägagångssättet. Om Finland beskattar utlandsinkomster, ska Finland dra av eller gottgöra den skatt som inkomsttagaren redan har betalt i Spanien.

Spanien meddelade den 30 april 2018 att landet har godkänt skatteavtalet mellan länderna. Skatteavtalet kan träda i kraft endast, om det har godkänts av båda ländernas parlament och om länderna har informerat varandra om godkännandet. Finland informerade Spanien om sitt godkännande i april 2016.

Tillämpandet av skatteavtalet mellan Finland och Spanien skjuts upp (7.10.2016)
Skatteavtalet mellan Finland och Spanien undertecknat (15.12.2015)

Ytterligare information:

Anders Colliander, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30289, anders.colliander(at)vm.fi