Hoppa till innehåll
Media

Finland har undertecknat avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2015 8.30
Pressmeddelande

I dag den 29 juni 2015 i Peking har Finland undertecknat avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB).

AIIB är en internationell finansiell institution vars uppgift är att stöda ekonomisk utveckling, skapa välstånd och främja regionalt samarbete i Asien genom investeringar i infrastrukturprojekt. Banken fungerar i regel på affärsmässiga grunder.

Medlemskap i banken är öppen för alla. Bland AIIB:s medgrundare finns 37 asiatiska länder och 20 länder utanför Asien. AIIB avser inleda sin verksamhet i början av 2016. 

AIIB:s grundkapital kommer av vara 100 miljarder dollar. Finlands andel av bankens kapital kommer att vara 0,3 procent, det vill säga 310 miljoner dollar. Eftersom man kommit överens om att andelen kapital som ska inbetalas är 20 procent, ska Finland betala sammanlagt 62 miljoner dollar, det vill säga cirka 56 miljoner euro.

AIIB kommer att investera i regel i Asien

Behovet av infrastrukturinvesteringar i Asien är omfattande. Utvecklingen av infrastrukturen är viktig med tanke på regional integration, Asiens ekonomiska tillväxt och hållbar utveckling.

AIIB kommer att komplettera internationella finansiella institutioner som redan är verksamma i Asien, så som Asiatiska utvecklingsbanken och Världsbanken.

Till AIIB:s viktigaste insatsområden hör energi, telekommunikation, vattenförsörjning och miljöskydd, inom vilka Finland besitter specialkompetens.

Medgrundarskapet intensifierar Finlands finansiella och handelsförhållanden med Kina och andra asiatiska länder

AIIB är en central komponent i Kinas strävan efter att inom utvecklingen och upprätthållandet av den internationella ekonomiska arkitekturen inta en roll som motsvarar landets ökande ekonomiska vikt. Finlands beslut att underteckna inrättandeavtalet är ett strategiskt steg mot att skapa tätare finansiella och handelsförhållanden med Kina. oDetta förbättrar Också Finlands möjlighet att skapa tätare och funktionella finansiella och handelsförhållanden med de andra länderna i Asien.

Avtalet förutsätter riksdagens godkännande

Inrättandeavtalet förutsätter riksdagens samtycke. De betalningsandelar i kapitalet som uppkommer till följd av Finlands medlemskap i AIIB faller inom riksdagens budgetmakt, och de nödvändiga befogenheterna och anslagsförslagen kommer att ingå i budgetpropositionen.

Mer information

Finansrådet Kristina Sarjo, tfn 02955 30055, [email protected]