Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland överlämnade sitt stabilitetsprogram och nationella reformprogram till EU

Finansministeriet
13.4.2018 10.07
Pressmeddelande

Stabilitetsprogrammet och det nationella reformprogrammet hänför sig till den europeiska planeringsterminen, med hjälp av vilken medlemsländernas finans- och strukturpolitik samordnas och övervakas. I stabilitetsprogrammet, som är en del av den i dag godkända planen för de offentliga finanserna, utvärderar unionen hur Finland uppfyller dels nationella, dels EU:s mål och regler för de offentliga finanserna. I Finlands nationella reformprogram behandlas framstegen i olika strukturreformer samt granskas hur målen i Europa 2020-strategin har uppnåtts.

Under de senaste åren har den ekonomiska utvecklingen varit god, och de offentliga finanserna har förbättrats avsevärt under regeringsperioden. Även skuldkvoten har börjat sjunka.

De landspecifika rekommendationer för Finland som Europeiska rådet godkände i fjol har iakttagits väl. Social- och hälsovårdsreformen har framskridit, incitamenten för arbete har förbättrats, den aktiva arbetskraftspolitiken har stärkts och avvecklingen av normer har genomförts i syfte att främja konkurrensen och investeringarna. 

Finlands nationella reformprogram, våren 2018
Bakgrundsinformation om europeiska planeringsterminen

Ytterligare information:

Stabilitetsprogrammet: Marketta Henriksson, finansråd, tfn 02955 30441, [email protected]
EU2020: Juho Kostiainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30178, [email protected]