Hoppa till innehåll
Media

Finland och Estland inrättar ett gemensamt institut för utveckling av X-Road-tekniken

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2017 17.36
Pressmeddelande

Samarbetet mellan Finland och Estland intensifieras genom det nya institutet Nordic Institute for Interoperability Solutions. Finland och Estland undertecknade ett avtal om inrättandet av institutet den 7 mars i samband med Estlands president Kersti Kaljulaids statsbesök. Institutet, som ska inrättas i Estland, är en privaträttslig förening och dess mål är att utveckla den X-Road-teknik som används i den digitala informationsleden.

Estlands minister för entreprenörskap och informationsteknologi Urve Palo och Finlands utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen undertecknade avtalet om inrättandet av institutet vid ländernas gemensamma evenemang Business Forum. Parterna i avtalet är finansministeriet i Finland och ekonomi- och kommunikationsministeriet i Estland. Minister Mykkänen undertecknade avtalet med fullmakt av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för digitaliseringen av den offentliga servicen.

Möjlighet till samarbete mellan flera stater

Institutets mål är att bidra till långsiktigt samarbete, trygga kvaliteten, aktivera komponenterna i den gränsöverskridande elektroniska förvaltningens infrastruktur och säkerställa den operativa utvecklingen och strategiska administrationen av X-Road. Verksamheten syftar också till att spara resurser, underlätta praktiskt samarbete och utbyte av erfarenheter samt stärka möjligheterna till utvecklingsinnovationer. Verksamhetsmodellen är även globalt sett unik.

”Det nya institutet fördjupar samarbetet mellan Finland och Estland i betydande grad. Verksamhetsmodellen möjliggör också gränsöverskridande samarbete mellan flera stater. Tidigare har gränsöverskridande verksamhet förutsatt bilaterala avtal”, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Institutet etablerar det samarbete som bedrivs under de kommande åren genom tidsbundna avtal. Parterna har fortfarande rätt att utföra även eget utvecklingsarbete.

Institutet är ett led i det pågående goda samarbetet mellan Finland och Estland

Den primära lösningen för dataöverföring vid organisationer inom den offentliga förvaltningen i Finland är informationsleden Suomi.fi, som baserar sig på X-Road. Informationsleden togs i bruk i Finland 2015 som en del av programmet för genomförande av en nationell servicearkitektur, och organisationerna inom den offentliga förvaltningen har lagstadgad skyldighet att använda informationsleden. Institutet fortsätter det fungerande samarbete som inleddes mellan Finland och Estland inom ramen för programmet. Avsikten är att under våren 2017 tekniskt koppla ihop X-Road i Estland och informationsleden i Finland.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi

Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Kai Mykkänen Offentliga förvaltningens ICT