Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Finland genomför EU-förordningen om värdepapperisering

Finansministeriet
20.9.2018 13.43
Pressmeddelande

Genom lagändringarna genomförs EU-förordningen om enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering. Regeringen lämnade propositionen om ändringarna torsdagen den 20 september.

Värdepapperisering avser en finansieringsmekanism som går ut på att olika fordringar, till exempel bostadslån eller kreditkortfordringar, paketeras och säljs till investerare i form av obligationslån. Bakom finanskrisen 2008 låg komplicerade värdepapperiseringsmekanismer, vilket gav upphov till att utveckla enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering. Återupplivandet av värdepapperiseringsmarknaderna har ett samband med utvecklandet av EU:s kapitalmarknadsunion.

Förordningen är direkt tillämplig rätt i Finland, men regeringen föreslår därför vissa ändringar i den nationella lagstiftningen. Ändringarna gäller

ansökan om auktorisation hos Finansinspektionen (företag som kontrollerar att förordningen iakttas)
administrativa påföljder och Finansinspektionens tillsynsbefogenheter
tryggandet av investerarnas rättigheter.

Lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av nästa år. Regeringens proposition publiceras på beslutssidan.

Nio utlåtanden om värdepapperisering (nyhet 10.8.)
Remissbehandling om enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering (pressmeddelande 27.6.)

Ytterligare information:

Annina Tanhuanpää, lagstiftningsråd, tfn 02955 30485, annina.tanhuanpaa(at)vm.fi
Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi