Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tjänsten som understatssekreterare vid ministeriet söktes av 6 personer

Finansministeriet
11.11.2019 15.32
Pressmeddelande

Finansministeriets tjänst som understatssekreterare för internationella ärenden och finansmarknadsärenden söktes inom den utsatta tiden av 6 personer. Tjänsten tillsätts från och med den 1 mars 2020 för en mandatperiod på fem år.

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden bistår ministeriets statssekreterare som kanslichef. Understatssekreteraren leder och samordnar speciellt beredningen av ärenden som hör till verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen, EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden samt beredningen av ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté.

Följande personer sökte den tidsbundna tjänsten som understatssekreterare:

  • Mikko Aho
  • Katariina Juhola
  • Kari Korhonen
  • Piotr Marko Lehtonen
  • Pekka Morén
  • Tuomas Saarenheimo

Ytterligare information:

Juha Majanen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 02955 30247, juha.majanen(at)vm.fi

Ministeriet Staten som arbetsgivare