Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Trygghet, service och en bra vardag väcker diskussion under äldrerådsdagen

Finansministeriet
5.11.2019 12.00 | Publicerad på svenska 27.2.2020 kl. 14.42
Nyhet
Vanhusneuvostopäivän osallistujia ryhmätöissä.
Vanhusneuvostopäivä

Äldrerådsdagen är en årlig samarbetstillställning som ordnas av programmet för öppen förvaltning (www.avoinhallinto.fi) tillsammans med ministerier och medborgarorganisationer. Äldrerådsdagen ordnas i Helsingfors den 7 november 2019, och över 200 medlemmar i äldreråd runtom i landet kommer att delta, antingen på plats eller på distans. Tillställningen kan följas direkt.

Målet med äldrerådsdagen är att distribuera information, att diskutera, att insamla åsikter för beredning av olika projekt samt att utveckla tillsammans. Dagen öppnas av minister Sirpa Paatero.

I år sköts arrangemangen och programmet av Öppen förvaltning -programmet, finansministeriet, Centralförbundet för de gamlas väl, Valli ry och Ikäinstituutti.

Följ direkt (kl 10-15)

Äldrerådet arbetar för hela seniorbefolkningens bästa

Förmiddagens program fokuserar på trygghet och digitala tjänster. Eftermiddagens tema är en bra vardag och delaktighet. Anförandena kommer bland annat att handla om äldre som användare av e-tjänster, etiska aspekter i fråga om digitalt stöd samt huruvida den äldre befolkningen blir hörd i beslutsfattandet. Det mentala välbefinnandet i och med åldrandet och skyddet mot ekonomisk illabehandling kommer också att diskuteras under dagens gång. Företrädarna för äldreråd dryftar även sin egen roll i egenskap av distributörer av information. Företrädare för äldreråd i olika delar av landet kommer att delta i diskussionerna via distansförbindelser.

Olika äldrevårdsorganisationer kommer också att presentera sin verksamhet och ge ytterligare information om dagens teman.

Dagens program (på finska)

Finansministeriet Förvaltningspolitiken Ministeriet Sirpa Paatero