Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Utvidgningen av inkomstregistret underlättar ansökan om förmåner och effektiviserar behandlingen av förmånsbeslut

Finansministeriet
22.11.2018 13.30
Pressmeddelande

Behandlingen av förmånsbeslut effektiviseras då pensioner och andra förmåner intas i inkomstregistret år 2020. Inkomstregistret underlättar även ansökan om förmåner eftersom sökaren inte längre behöver lämna in intyg över inkomster som syns i registret.

Inkomstregistret tas i bruk vid ingången av nästa år. Arbetsgivarna kan i fortsättningen anmäla personalens löneuppgifter på en gång till alla myndigheter och andra behöriga aktörer.

Regeringen föreslår att inkomstregistret utvidgas till att omfatta även pensioner och andra förmåner från och med 2020.

Beslutsfattandet blir snabbare

Myndigheter och andra aktörer som använder inkomstuppgifter får tack vare inkomstregistret en övergripande bild av en persons löne- och förmånsinkomster. Uppgifterna förmedlas från inkomstregistret till informationsanvändarna i enlighet med deras rätt till information. Skatteförvaltningen för registret.

Målet med reformen är att

  • effektivisera myndigheternas verksamhet
  • göra beslutsfattandet snabbare
  • främja riktigheten hos beslut
  • minska behovet av att återkräva förmåner
  • minska det ömsesidiga informationsutbytet mellan myndigheter och andra aktörer på traditionell väg.

De egna uppgifterna kan kontrolleras på nätet

Medborgarna kan kontrollera sina egna inkomstuppgifter via registrets elektroniska kundservice. På inkomstregistrets webbplats kan man också se åt vilka myndigheter och andra aktörer registerinformation förmedlas.

Inkomstregistret underlättar till exempel ansökandet om arbetslöshetsförmåner eftersom arbetslöshetskassorna blir informationsanvändare år 2020. Ansökaren behöver inte längre lämna in separata löneintyg utan arbetslöshetskassan får inkomstuppgifterna direkt ur registret.

Regeringen föreslår ändringar bland annat till lagen om inkomstdatasystemet. Propositionen publiceras på regeringens propositionssida.

Inkomstregistret förenklar anmälandet av löneuppgifter (pressmeddelande 5.10.2017)
Information om inkomstregistret (Inkomstregistrets webbplats)

Ytterligare information:

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi
Arto Leinonen, projektchef, tfn 040 769 1149, arto.leinonen(at)vm.fi

Beskattning Offentliga förvaltningens ICT norminpurku