Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Utkasten till förordningar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på remiss

Finansministeriet
17.9.2019 13.49
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inleder sin verksamhet den 1 januari 2020. Finansministeriet sände flera förordningar som ska möjliggöra inledandet av myndighetens verksamhet på remiss den 16 september.

I statsrådets förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska det föreskrivas om styrning av myndigheten, vissa av myndighetens uppgifter, behörighetsvillkor för personalen samt om myndighetens verksamhetsställen. I statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden ska det föreskrivas om tidpunkten för anteckning i registret över förmynderskapsärenden och föreskrivas närmare om de ytterligare uppgifter som ska införas om intressebevakningsfullmakt.

Utöver detta föreslås ändringar i förordningar av statsrådet inom finansministeriets, justitieministeriets, inrikesministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden och i finansministeriets och justitieministeriets förordningar. Ändringarna är i första hand tekniska ändringar som beror på organisationsreformen.

Förordningarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Remisstiden går ut den 25 oktober. Begäran om utlåtande och förordningsutkasten har publicerats på webbplatsen utlåtande.fi.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bildas i och med att Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland går samman till en enda myndighet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska främja digitaliseringen av samhället, trygga uppgifternas tillgänglighet och tillhandahålla tjänster för olika händelser i kundernas liv. Myndigheten har verksamhetsställen på flera olika orter i Finland.

Ytterligare information:

Isamaria Mäkiaho, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 219, isamaria.makiaho(at)vm.fi