Hoppa till innehåll
Media

Utlåtanden begärs om ändringarna i Kevalagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2022 14.32 | Publicerad på svenska 1.6.2022 kl. 11.39
Pressmeddelande

Keva sköter välfärdsområdenas pensionsärenden från och med den 1 januari 2023. Enligt ändringsförslaget ska sammansättningen av Kevas fullmäktige och styrelse i fortsättningen väljas utifrån det gemensamma resultatet av kommunal- och välfärdsområdesvalen. Finansministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till ändring av Kevalagen senast den 10 augusti 2022.

Keva har 30 fullmäktigeledamöter, av vilka 20 väljs utifrån Kommunförbundets förslag. Vid valet beaktas resultatet av kommunalvalet samt en jämlik representation av kommunerna, samkommunerna och landets olika delar. Dessa 20 fullmäktigeledamöter ska enligt ändringsförslaget i fortsättningen väljas utifrån det gemensamma resultatet av kommunal- och välfärdsområdesvalen. 

Avsikten är att de första fullmäktigeledamöterna som valts på det nya sättet ska inleda sin verksamhet 2025 när de nuvarande fullmäktigeledamöternas mandattid löper ut.

Kommunförbundets nuvarande 6 styrelseplatser i Kevas styrelse med 11 medlemmar fördelas enligt förslaget på samma sätt som fullmäktigeledamöterna: Kommunförbundet och välfärdsområdena ska föreslå personer tillsammans i fortsättningen. Mandatperioden för Kevas nuvarande styrelse löper ut hösten 2023 då det nya valsättet införs. 

Yrkeshögskoleaktiebolag föreslås fortsätta som medlemssamfund i Keva

Yrkeshögskoleaktiebolagen kunde fortsätta som medlemmar i Keva från och med 2017 oberoende av förändringarna i ägandeförhållandena. Denna möjlighet var tidsbegränsad till utgången av 2025. Nu föreslås et en tilläggstid på 10 år fram till utgången av 2035. Avsikten är att se till att rätten till tilläggspension bevaras utan extra kostnader för deras del som är berättigade till tilläggsskydd. 

Mer information:
Marja Isomäki, lagstiftningsråd, tfn 02955 30414, marja.isomaki(at)gov.fi