Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inleder sin verksamhet vid ingången av 2021

FinansministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
16.8.2018 11.00
Pressmeddelande

Reformministerarbetsgruppen fastslog vid sitt möte den 16 augusti 2018 att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova grundas i samband med att landskaps- och vårdreformen träder i kraft den 1 januari 2021.

Statsminister Juha Sipilä gav onsdagen den 27 juni riksdagen statsministerns upplysning om att ikraftträdandet av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen skjuts upp till ingången av år 2021. Statsministerns upplysning återfinns via denna länk.

Den förändrade tidsplanen för ikraftträdandet av landskaps- och vårdreformen påverkar också omorganiseringen av uppgifterna inom statsförvaltningen.

Tilläggstiden används till effektiv beredning och utveckling, och speciellt till att utnyttja den nya tillstånds- och tillsynsmyndighetens möjligheter till digital verksamhet.

Mer information

Satu Koskela, projektdirektör, tfn. 050 513 1022

Förvaltningspolitiken aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus