Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet vidtar inte åtgärder under rättsprocessen

Finansministeriet
11.1.2018 14.30 | Publicerad på svenska 11.1.2018 kl. 15.36
Pressmeddelande
Foto: Tullen

Finansministeriet fick veta i går att Tullens generaldirektör Antti Hartikainen är svarande i ett mål vid Helsingfors tingsrätt som gäller brott mot tjänsteplikt.

Brottsmålet gäller ett fall där Hartikainen hade agerat i strid med förvaltningslagens 27 § 1 mom. då han inte hade avlägsnat sig från  mötet för Tullens ledningsgrupp 3.11.2015 på grund av jäv.  Riksdagens biträdande justitieombudsman fattade den 25 maj 2016 ett beslut i ärendet och informerade Hartikainen om sin uppfattning om Hartikainens lagstridiga agerande.

Finansministeriet vidtar inte under rättsprocessen åtgärder med anledning av åtalet mot generaldirektören som misstänks för brott mot tjänsteplikt. 

Tullen är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Finansministeriet svarar för resultatstyrningen av Tullen.

Mer information:

Liinu Lehto, kommunikationsdirektör, tfn 02955 30221, liinu.lehto(at)vm.fi

Ministeriet Staten som arbetsgivare