Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar klimatfinansiering och beskattning av digital ekonomi

Finansministeriet
2.11.2018 9.19
Pressmeddelande
Arkistokuva: EU

EU-ländernas finansministrar diskuterar beskattningen av digital ekonomi då rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Bryssel tisdagen den 6 November. Teman för eurogruppen på måndagen är bland annat utkasten till budgetplaner. Finansminister Petteri Orpo och ständiga representanten, ambassadören Marja Rislakki företräder Finland vid mötena.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor presenteras en lägesöverblick över beskattningen av e-tjänster, som sedan efterföljs av en riktlinjedebatt. Beskattningen av digital ekonomi har behandlats förutom av EU även på global plan av industriländernas organisation OECD. Finland har förespråkat fortsatt arbete på global plan i syfte att åstadkomma en enhetlig långsiktig lösning.

EU-kommissionen anser att en global lösning tar för länge att åstadkomma, och föreslår som tillfällig lösning en skatt på e-tjänster som tillhandahålls av stora företag. Beskattningsrätten föreslås uppstå i den stat där användaren finns.

Finland har förhållit sig reserverat till kommissionens förslag. Den kortsiktiga lösningen borde vara klart tillfällig, den ska fungera i praktiken och vara möjlig att verkställa, och helst vara kostnadseffektiv. Ordförandelandet Österrike har som mål att få direktivförslaget godkänt i december.

EU-kommissionens pressmeddelande (21.3.)

EU ökar klimatfinansieringen

Rådet har för avsikt att godkänna slutledningarna om klimatfinansieringen. Slutledningarna bekräftar att EU och medlemsstaterna utökar sin klimatfinansiering ytterligare. Behovet av att utvidga finansieringsbasen till att omfatta även privat finansiering betonas också.

Slutledningarna utgör EU:s förhandlingsmandat för finansieringens del vid klimatmötet i Katowice i december.

Rådets förhandsbesked (uppdateras efter mötet)

Eurogruppen tar upp utkasten till budgetplaner

Temana för eurogruppen är bland annat

  • Tematisk diskussion om tillväxt och sysselsättning: finansieringsstabiliteten inom ekonomiska och monetära unionen
  • Läget med utkasten till budgetplaner
  • Bankunionen: gemensamma insättningsgarantisystemet
  • Utvecklingen av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM): stödinstrument, rollen i framtiden och beredskapsarrangemang för den gemensamma resolutionsfonden.

Eurogruppen kommer att diskutera insättningsgarantisystemet och ESM i en utvidgad sammansättning som inkluderar samtliga EU-länder, bortsett Britannien.

Eurogruppens förhandsbesked (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.
Eurogruppen är ett inofficiellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen tar fram politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.