Hoppa till innehåll
Media

Valtoris nya kunddelegation har utsetts

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 13.25
Nyhet
Glastaket i kontorsbyggnaden

Jussi Kivinen från Rättsregistercentralen har valts till ny ordförande för Valtoris kunddelegation. Finansministeriet tillsatte delegationen för mandattiden 1.1.2023–31.12.2024.

Till vice ordförande valdes Saku Airosmaa från Skatteförvaltningen och Aleksi Yrttiaho från Institutet för hälsa och välfärd. I Valtoris kunddelegation representeras kunderna av företrädare för förvaltningsområdena och företrädare för de ämbetsverk som är kunder hos Valtori. Kunddelegationen har sammanlagt 19 företrädare för kunderna. Syftet med kunddelegationen är att skapa ett kundperspektiv i Valtoris verksamhet och att stöda finansministeriets styrning. 

Valtoris kunddelegation har till uppgift att genom kundstyrning stödja Valtori i rollen som producent av statens gemensamma IKT-tjänster. Kunddelegationen ska bland annat behandla och följa upp 

  • utvecklingstrenderna och riktlinjerna för verksamheten vid servicecentret 
  • utvecklingsplanerna för tjänsterna och andra ärenden som har ett samband med utvecklingen av tjänsterna
  • frågor som rör tjänsternas kvalitet och kundtillfredsställelsen
  • priser som tas ut för tjänsterna och frågor som rör modellerna för prissättning


Ytterligare information: 

Tommi Kangasaho, informationsförvaltningsråd, tfn 0295 530264, [email protected]


 

Finansministeriet Offentliga förvaltningens ICT