Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ville-Veikko Ahonen samordnare för verkställandet av landskapsreformen

Finansministeriet
19.9.2017 15.00
Pressmeddelande

Filosofie magistern Ville-Veikko Ahonen har utsetts till uppdraget som samordnare för verkställandet av landskapsreformen från och med den 1 oktober 2017. Uppdraget som samordnare för landskapsreformen effektiviserar det operativa verkställandet och hanteringen av reformen som helhet och det förtydligar ansvaret för det strategiska och operativa samordnandet och ledandet.

Samordnaren för verkställandet av landskapsreformen sköter det praktiska ledandet och samordnandet av det rikstäckande operativa verkställandet av reformen. Det viktigaste uppdraget är att se till att all rikstäckande beredning i anslutning till verkställandet av reformen organiserats och att resurserna är tillräckliga med hänsyn till målsättningarna och tidsplanen. Samordnaren ska även styra ministeriernas gemensamma lägescentral i samband med verkställandet av reformen.

Det operativa verkställandet fördelas i fortsättningen i inrättandet av landskapen och i stödjandet av processen, vilket sköts av landskaps- och vårdreformens förändringsledning, samt i det riksomfattande verkställandet, som kräver en heltidssysselsatt ansvarsperson.

Uppdraget är tidsbestämt och bundet till tidsplanerna för landskaps- och vårdreformen. Ville-Veikko Ahonen arbetar för tillfället som konsultativ tjänsteman vid finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning.

Ytterligare information

Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 530 494 (jani.pitkaniemi(at)vm.fi)

Tuomas Pöysti, förvaltningspolitisk understatssekreterare, tfn 0295 163 012, (tuomas.poysti(at)vm.fi)

Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus