FI SV EN

Arkitekturvision

Målsättningsarkitekturen är ett verktyg för både strategiskt och operativt ledande med vars hjälp den datatekniska miljön görs hanterbar och fungerande med kärnverksamheten och dess målsättningar.

Beskrivningarna av målläget styr beslutsfattandet och utvecklingsverksamheten i organisationer inom den offentliga förvaltningen.  Målläget för den offentliga förvaltningens arkitektur beskriver de viktigaste arkitekturprinciperna, riktlinjerna som påverkar planeringen och lösningarna och de övergripande referensarkitekturerna för objekt som utvecklas nationellt. Referensarkitekturerna för den offentliga förvaltningen beskriver långsiktiga mål och genomföringen av dem förutsätter preciserade målarkitekturbeskrivningar inom ett begränsat målområde samt projekt för genomföringen av dem.

Centrala referensarkitekturer

  • Referensarkitekturen för den nationella servicekanalen: Informationsförmedlingskoncept där information som behövs av tjänster i olika verksamhetsmiljöer finns tillgänglig via öppna gränssnitt för alla tjänster som behöver informationen
  • Referensarkitekturen för basdatalager: Strukturmodell på logisk nivå för hur statliga ämbetsverk och kommuner i sina processer och informationssystem kan utnyttja informationen i den offentliga förvaltningens basdatalager
  • Referensarkitekturen för elektronisk ärendehantering: Planeringsunderlag för organisationer som utvecklar elektronisk kundservice. Genom referensarkitektur för elektronisk ärendehantering eftersträvas spridning av goda praxis, snabbare planering och genomföring av service, förenhetligande av kundupplevelsen, förbättring av tjänsternas nåbarhet och användbarhet samt likartad funktionslogik för olika offentliga tjänsters användningsgränssnitt.

Ytterligare information

Programmet för öppen information

Servicekanal

Avoindata.fi

Kontaktinformation