Ändringarna i värdepappersmarknadslagen träder i kraft i november

Finansministeriet 23.10.2015 12.25
Pressmeddelande

Insynen i värdepappersmarknaderna ökar efter att ändringarna i värdepappersmarknadslagen träder i kraft den 26 november. Börsbolagens administrativa börda minskar också. Republikens president stadfäste lagändringarna fredagen den 23 oktober.

Finland sätter i kraft EU:s insynssdirektiv genom lagändringarna. De väsentligaste ändringarna är t.ex.:

  • Börsbolag behöver inte längre publicera kvartalsrapporter
  • Ändringar i ägar- och röstandelar måste i fortsättningen meddelas i större omfattning (s.k. flaggningsskyldighet).
  • De administrativa påföljderna för överträdelser skärps.
  • Prospekt på värdepapper som erbjuds allmänheten måste utarbetas först efter att erbjudandets sammanlagda värde är minst 2,5 miljoner euro.

Stadfästa lagar

Ytterligare information:

Marianna Uotinen, specialrådgivare, tfn 02955 30204, [email protected]