OECD diskuterar beskattningen av digital ekonomi

Finansministeriet 13.2.2019 14.42
Nyhet

Ekonomiorganisationen OECD har publicerat ett konsultationsdokument om beskattningen av digital ekonomi.

Konsultation är en del av OECD:s arbete, och syftet med dokumentet är att lösa utmaningar i anslutning till företagsbeskattningen då den ekonomiska verksamheten digitaliseras. Konsultationsrapporten innehåller förslag till olika tillvägagångssätt för beskattningen av den digitala ekonomin.

OECD tar emot kommentarer om dokumentet ända till den 1 mars. OECD fortsätter med arbetet efter att konsultationen upphört. Finland deltar aktivt i arbetet.

Konsultationsdokumentet (på engelska, OECD:s webbplats)

Ytterligare information:

Leena Aine, specialsakkunnig, tfn 02955 30032, leena.aine(at)vm.fi