Lea Krohns överdirektör för Befolkningsregistercentralen för viss tid

Finansministeriet 29.9.2016 15.37
Pressmeddelande

Finansministeriet utnämnde torsdagen den 29 september förvaltningsmagistern Lea Krohns till överdirektör för Befolkningsregistercentralen för perioden 1.11.2016‒30.4.2017.

Tjänsten som överdirektör blir ledig då den nuvarande överdirektören Hannu Luntiala går i pension den 1 november.

Lea Krohns har arbetat som chef för Befolkningsregistercentralens Förvaltning och ledningsstöd -enhet samt som första ställföreträdare för Befolkningsregistercentralens överdirektör.

Information om Befolkningsregistercentralen

Ytterligare information:

Förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör Helena Tarkka, tfn 02955 30141, helena.tarkka(at)vm.fi

Staten som arbetsgivare