Det automatiska informationsutbytet gällande beskattning utvidgas

Finansministeriet 11.2.2016 13.50
Pressmeddelande

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om ändring av lagen om beskattningsförfarande. Propositionen gör det möjligt att utvidga det automatiska utbytet av upplysningar om finansiella konton också utanför EU.

I framtiden kommer det att vara ännu svårare att undanhålla inkomster i utlandet från beskattning när Finland kommer att få omfattande upplysningar om finländares inkomster och förmögenheter i utländska banker och finansierings- och försäkringsinstitut.

Finländska finansinstitut är skyldiga att identifiera alla sina kunder och reda ut deras skatterättsliga hemvist enligt den gemensamma rapporteringsstandardens (Common Reporting Standard, CRS) aktsamhetsprocedur (due diligence). Upplysningarna om i vilken stat kunderna är bosatta och deras kontouppgifter skickas till Skatteförvaltningen på ett sätt som Skatteförvaltningen fastställer. Skatteförvaltningen vidarebefordrar uppgifterna till skatteförvaltningen i den stat där kunden är bosatt. Finland får automatiskt motsvarande upplysningar från de övriga avtalsparterna om kontoinnehavare som bor i Finland.

När propositionen godkänns ska avtalet om automatisk utbyte av upplysningar om finansiella konton, som Finland undertecknade i oktober 2014, implementeras. Avtalet omfattar nästan 80 stater och jurisdiktioner. Alla dessa ska tillämpa samma rapporteringsstandard som baserar sig på FATCA och som godkänts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD. Det automatiska utbytet av upplysningar inleds 2017 gällande kontouppgifter från 2016.
 

Ytterligare information:

Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30105, [email protected]