FI SV EN

Tietosuoja

Tällä sivustolla kerromme, miten käsittelemme henkilötietoja, miten voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi, mitä henkilötietoja keräämme ja mihin henkilötietojen käsittely perustuu. 

Henkilötietojen käsittely valtiovarainministeriössä

Valtiovarainministeriö käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi. Joissain tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Pääsääntöisesti henkilötietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi, asiointiin ja lainvalmistelun tueksi. Annettuja henkilötietoja ei käsitellä muissa kuin sitä varten esitetyissä käyttötarkoituksissa.

Henkilötietoja käsittelevät tietovarantoja ylläpitävät henkilöt valtiovarainministeriössä sekä valtioneuvoston yhteisten tietojärjestelmien osalta henkilöt valtioneuvoston kansliassa. Valtiovarainministeriö on sopinut myös tietovarantoalustoja tuottavien yhteistyökumppaneiden kanssa henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuojaan liittyvät oikeutesi 

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta tallennamme. 

Saat palveluihin tallennetut henkilötietosi tekemällä tietopyynnön valtiovarainministeriön kirjaamoon

Jos huomaat, että tiedoissasi on virheitä tai puutteita, voit pyytää niihin korjausta. Kerro korjauspyynnössäsi, millainen virhe tiedoissasi on ja miten tietoja tulisi muuttaa. Jos ilmoitat virheistä tiedoissasi, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista eli vastustaa tietojen käsittelyä, jos henkilötietojesi käsittely ei perustu valtiovarainministeriön lakisääteisen velvoitteen hoitamiseen. Poistopyynnön voit tehdä esimerkiksi silloin, kun olet tilannut ministeriön ajankohtaisaineistoja.

Me emme valtiovarainministeriössä tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä emmekä profilointia käsittelemiemme henkilötietojen perusteella.

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi saat tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Rekisterinpitäjä 

Valtiovarainministeriö
PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO

Kirjaamo: kirjaamo.vm(at)gov.fi 

Valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia ovat yhteisrekisterinpitäjiä silloin, kun ne käsittelevät henkilötietoja valtioneuvoston yhteisissä tietojärjestelmissä.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä valtiovarainministeriössä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan: tietosuojavastaava.vm(at)gov.fi.

Tallennetut henkilötiedot