FI SV

Digitaidot uusia kansalaistaitoja

Jotta kukaan ei vastoin omaa tahtoaan jäisi digitaalisten palvelujen hyötyjen ulkopuolelle, on tärkeää, että suomalaisten digitaitoja parannetaan, 

Kun virastojen ja muiden palveluntarjoajien konttoriverkot kutistuvat ja kasvokkain tapahtuva asiointi vähenee, kaikilla tulee olla mahdollisuus hyödyntää digitaalisia palveluja esimerkiksi viranomais- ja pankkiasioinnissa. Digitaitoja tarvitaan enenevässä määrin myös kotiympäristössä. 

Kaikilla ei tarvittavia digitietoja ja -taitoja ole

Tarkkaa tietoa ei ole siitä kuinka monelta digitaidot puuttuvat tai ovat niin puutteelliset, ettei itsenäinen asiointi verkossa onnistu. Joidenkin arvioiden mukaan Suomessa digituen tarvitsijoita saattaa olla jopa miljoona.

SeniorSurf-opastuspaikkakartoituksen mukaan, eniten opastusta kysytään laitteista, sovelluksista, käyttöjärjestelmistä, nettiyhteyksistä, sähköpostista, tiedon hausta, virustorjunnasta ja tietoturva-asioista. Nämä asiat tulee hallita ennen kuin julkisten sähköisten palvelujen ja esimerkiksi verkkopankin käyttäminen onnistuu.

Digituki auttaa ja rohkaisee

Digituki, myös digiopastukseksi ja digineuvonnaksi kutsuttu, on hyvä ratkaisu niiden avuksi, jotka ovat kiinnostuneita harjoittelemaan netissä liikkumista, tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien käyttöä ja digipalvelujen hyödyntämistä.

Digitukea antavien järjestöjen kokemus on, että suurin osa kaiken ikäisistä ihmisistä haluaa ja pystyy oppimaan, kunhan motivointi, opastus ja tarvittaessa taloudellinen tuki ovat kunnossa.

Ihmiset oppivat eri tavoilla. Siksi digitukeakin tulisi olla tarjolla useassa eri muodossa ja paikassa, myös kotona.

Hyvä ja tärkeä suuntaus

Digitukea on jo pitkään antaneet maksuttomasti esimerkiksi lukuisat kansalaisjärjestöt, joissa opastuksesta vastaavat suuremmalta osin vapaaehtoiset. Lisäksi digitukea antavat monet kirjastot, kansalais- ja työväenopistot sekä jotkut yritykset.

Digituen löytämiseksi on tärkeää, että tukea tarvitsevat ja heidän läheisensä tietävät mistä luotettavaa opastusta saa. Tämän helpottamiseksi Vanhustyön keskusliitto on koonnut digituen opastuspaikat valtakunnalliselle kartalle seniorsurf.fi-sivustolle. Digitukipalveluja kootaan myös Suomi.fi:hin.

Myös pankit ja viranomaiset ovat heränneet järjestämään digipalveluidensa käyttämiseen liittyvää opastusta. Tämä on hyvä suuntaus.

Rinnalle kuitenkin tarvitaan pankkipalvelujen ja muiden välttämättömyyspalveluiden digitaalisia harjoittelualustoja enemmän kuin niitä tällä hetkellä on tarjolla. Lisäksi harjoittelualustoja tarvitaan digituen tehokkaaseen ja turvalliseen toteuttamiseen.

Ehdotukset digitaitojen parantamiseksi