Ministerierna får nya e-postadresser under slutet av 2021. Finansministeriet tog i bruk nya e-postadresser med ändelsen gov.fi den 20 september.

Totalrevisionen av lagen om hemkommun inleds – arbetsgrupper leder beredningen

13.10.2021 15.16
FM
Kommunminister Sirpa Paatero har inlett en totalreform av lagen om hemkommun. Reformen bereds i styrgruppen för lagstiftningsprojektet och lagberedningsgruppen. De utreder behoven av ändringar i lagstiftningen om personers hemkommun och bereder utifrån dem ett förslag till ny lag om hemkommun och andra behövliga lagändringar.

Finansministrarnas klimatkoalition
Klimatförändringen formar den ekonomiska politiken – finansministrarna diskuterar reformer

11.10.2021 12.59
FM
Annika Saarikko
Finansministrarnas klimatkoalition sammanträder tisdagen den 12 oktober till sitt årsmöte. Finland har en synlig roll under mötet, eftersom finansminister Saarikko leder ordet tillsammans med Indonesiens finansminister Sri Mulyani.

Finlands statsminister och Europeiska kommissionens ordförande träffades i Helsingfors
Kommissionen offentliggjorde en positiv bedömning av Finlands återhämtnings- och resiliensplan

4.10.2021 17.48
FM SRK
Statsminister Sanna Marin och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen diskuterade måndagen den 4 oktober om aktuella EU-frågor. Efter mötet besökte de Teknologiska forskningscentralen VTT för att bekanta sig med ett projekt som gäller prioriteringarna i Finland återhämtnings- och resiliensplan. I samband med mötet i Helsingfors offentliggjorde kommissionen en positiv bedömning av Finlands plan.

EU-möten
Finansministrarna behandlar klimatfinansieringen och den ekonomiska återhämtningen

1.10.2021 17.08
FM
Annika Saarikko
Bild: EU
Finansminister Annika Saarikko representerar Finland vid eurogruppens ministermöte måndagen den 4 oktober samt vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 5 oktober. Båda mötena hålls i Luxemburg.


Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister