FI SV EN

Tulotyöryhmä

Tulotyöryhmä kokoaa valtiontalouden ja julkisyhteisöjen tuloennusteet ja -arviot, joita tarvitaan talousarvio- ja kehysvalmistelussa ja suhdanne-ennusteissa sekä keskipitkän aikavälin skenaariolaskelmissa.

Tarpeen mukaan tulotyöryhmä laatii erityiskysymyksiin ja menettelyihin liittyviä raportteja ja selvityksiä. Tulotyöryhmässä ovat edustettuna vero-, budjetti-, kansantalous- sekä kunta- ja aluehallinto-osasto.

Tuloennusteet raportoidaan osana julkisen talouden ennustetta taloudellisessa katsauksessa. Valtion talousarvioesityksessä esitetään seuraavalle vuodelle valtion budjettitalouden tuloarviot perusteluineen. Valtiontalouden kehyspäätöksessä esitetään kehyskauden budjettitalouden tulonäkymät perusteluineen.

Lisätietoa:

Valtion talousarvioesitykset
Valtiontalouden kehyspäätökset
Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt (14.9.2018)

Kontaktinformation:

Janne Huovari, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makroprognoser
+358 2955 30171
janne.huovari(at)gov.fi