FI SV EN

Offentliga tjänster digitaliseras

Digitaliseringen är ett genomgående tema i regeringsprogrammet, och det ingår så gott som i varje spetsprojekt. Digitaliseringen inom den offentliga ekonomin bemöts med spetsprojektet för digitalisering av de offentliga tjänsterna, som genomförs av finansministeriets JulkICT-avdelning. De offentliga tjänsterna görs kundvänligare i första hand genom att ta i bruk digitala handlingssätt. Samtidigt skapas det kundtillvända digitaliseringsprinciper som gäller för hela den offentliga servicen, en servicemodell med ett enda serviceställe samt lagstiftning som gäller informationshanteringen.

Genomförandet av regeringsprogrammet på statsrådets webbplats
Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer på statsrådets webbplats (på finska)

Bekanta dig med Digiförsöket på vm.fi/digikuntakokeilu. Digikommunförsöket samordnar flera av regeringens spetsprojekt, såsom minskningen av den offentliga sektorns kostnader, Digitalisering av den offentliga servicen –projektet samt Ibruktagning av en försökskultur –spetsprojektet

De tre åtgärderna inom spetsprojektet

1. Digitaliseringsprinciper som gäller samtliga offentliga tjänster (digitaliseringsprinciperna)

2. Förvaltningsområdena och kommunerna engageras i förnyandet av de förvaltningsinterna processerna. Vid utvecklandet av projekt som finansieras skilt prioriterar man projekten med de största produktivitetsnyttorna. (digitalisering av processer)

3. Servicemodellen med ett enda serviceställe och revidering av informationshanteringslagstiftningen (principen om ett enda serviceställe)
 

Spetsprojektets tidsplan

Spetsprojektets tidsplan.

Spetsprojektets målsättningar

Spetsprojektets målsättningar.

Klicka för större bild