Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 31.1.2019

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan palkanmuodostuksen seurantaraportissa selvitetään ansioiden, hintojen ja ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä. Toimikunta hyödyntää arvioissaan valtiovarainministeriön suhdanne-ennustetta, joka on julkaistu VM:n kansantalousosaston Taloudellisessa katsauksessa 17.12.2018.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan ansiot nousivat 1,8 % vuonna 2018 ja kuluttajahinnat nousivat lopullisten tietojen mukaan 1,1 %. Palkansaajien yhteenlasketun käytettävissä olevan reaalitulon eli ostovoiman arvioidaan lisääntyneen 2,8 % vuonna 2018.

Vuosina 2019–2020 sekä inflaatio että palkkojen nousu kiihtyvät. Vuonna 2019 ostovoima kasvaa 2,1 %, mutta v. 2020 ostovoiman kasvun odotetaan hidastuvan inflaation nopeutuessa ja palkansaajien sosiaaliturvamaksujen noustessa. Yksikkötyökustannukset kehittyvät kuitenkin hieman muita kilpailijoita maltillisemmin, ja Suomen kustannuskilpailukyky vahvistuu suhteessa muuhun euroalueeseen.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan kokoonpanoon kuuluvat: Juho-Pekka Jortama (VTML), Mika Juutinen (KT), Erno Järvinen (MTK), Ilkka Kaukoranta (SAK), Jarkko Kivistö (SP), Mika Kuismanen (SY), Tytti Naukkarinen (SAK), Matti Paavonen (Palta ry), Helena Pentti (SAK), Petteri Rautaporras (Teknologiateollisuus ry), Pekka Sinko (VNK), Pasi Sorjonen (Akava), Ralf Sund (STTK), Marko Synkkänen (VM), Heikki Taulu (Akava), Penna Urrila (EK), Mari Ylä-Jarkko (TK), Markus Sovala (VM, pj.), Mikko Spolander (VM, vpj.), Pasi Koikkalainen (VM, siht.) ja Harri Pönkä (VM, siht.).