Webbplatsen tutkibudjettia.fi förnyas

Finansministeriet bereder en ny budgetwebbplats. När den nya webbplatsen blir färdig öppnas den på den bekanta adressen tutkibudjettia.fi.

Under tiden får du budgetinformation på våra andra webbplatser:

Budgetpropositioner: budjetti.vm.fi 

Information om budgetberedningen: vm.fi/valtion-budjetti