Hoppa till innehåll
Media

Handbok för resultatstyrning

Den omarbetade handboken för resultatstyrning publiceras som faktablad. Handboken täcker inte alla områden inom resultatstyrning utan fokuserar på de viktigaste områdena och de nuvarande utvecklingsobjekten. Den är indelad i riktlinjer och en verktygslåda. Avsnittet med riktlinjerna presenterar materiellt innehåll i resultatstyrning, framförallt principer för översynen av resultatstyrningen och resultatstyrning som en del av statsförvaltningens styrsystem. Avsnittet med verktygslådan fokuserar på mer praktiska resultatstyrningsfrågor, t.ex. beredningsprocessen, dokumenten och den strategiska planeringsprocessen.

Följande faktablad har publicerats:
Länk till handbokens faktablad