Hyppää sisältöön
Media

Tulosohjauksen käsikirja

Tulosohjauksen uudistettu käsikirja julkaistaan tulosohjauksen tietokortteina. Uudistettu käsikirja ei kata kaikkia tulosohjauksen aihealueita vaan painottuu tulosohjauksen keskeisimpiin alueisiin ja nykyisiin kehittämiskohteisiin. Tulosohjauksen käsikirja jakautuu linjauksiin ja työkalupakkiin. Linjaukset-osiossa esitellään tulosohjauksen aineellista sisältöä, erityisesti tulosohjauksen uudistamisen periaatteita ja tulosohjausta osana valtionhallinnon ohjausjärjestelmiä. Työkalupakki-osiossa painopiste on tulosohjauksen käytännöllisemmissä kysymyksissä kuten valmisteluprosessissa, asiakirjoissa ja strategisessa suunnitteluprosessissa.

Käsikirjasta on julkaistu seuraavat tietokortit:

1 Käsikirjan esittely

2 Nykytila

3 Tulosohjaus osana ohjausjärjestelmää

4 Yhteiset periaatteet

5 STRATO – strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen

6 Strategiakartta

7 Tulosohjausprosessi

8 Tulosohjaus: valmistelu ja toimeenpano

9 Tulossopimuksen valmistelu tulostietojärjestelmässä

10 Tulosohjauksen keventäminen

11 Lainsäädäntö

12 CAF-arvioinnit hallinnonalan ohjauksessa

13 Johtamissopimus tulosohjauksen tukena

14 Sukupuolinäkökulma tulosohjauksessa

OKM:n tulosohjauspilottikuvaus

TEM:n ja Mikesin tulosohjauspilottikuvaus

VM:n tulosohjauspilottikuvaus

LVM:n tulosohjauspilottikuvaus (liikenneturvallisuus)

LVM:n tulosohjauspilottikuvaus (viestintäpolitiikka)

15 Pilotti: Yhteisten tavoitteiden asetanta ja ohjaus (LVM)

16 Pilotti: Viestintäpolitiikan tavoitteet strategiakarttana (LVM)

17 a Pilotti: Ohjaukseen lisää strategisuutta, yhteisiä tavoitteita ja vuorovaikutusta (OKM)

18 a Pilotti: Uusi tulossopimusmalli - Työ- ja elinkeinoministeriön ja Mittatekniikan keskuksen välinen tulossopimus (TEM)

18 b TEM-MIKES-pilotoinnin tuloksia (TEM)

19 Pilotti: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys (VM)

20 a Pilotti: a) Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla
– tavoitteena erityisesti nelivuotisen suunnitteluprosessin laatiminen (OM)

20 b Pilotti: b) Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla - tavoitteena erityisesti nelivuotisen suunnitteluprosessin laatiminen (OM)

Tulosohjauksen käsikirjan tietokortit