Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

10 personer sökte tjänsten som Statskontorets generaldirektör

Finansministeriet
24.2.2020 15.43
Pressmeddelande

Tjänsten som Statskontorets generaldirektör söktes inom den utsatta tiden av 10 personer. Tjänsten tillsätts från och med den 1 juni 2020 för en period på fem år.

Följande personer sökte tjänsten som generaldirektör:

  • Lasse Aarnio
  • Martin Backman
  • Päivi Hukkanen
  • Riku Jylhänkangas
  • Tommi Kasurinen
  • Teppo Koivisto
  • Kirsi Koivusaari
  • Timo Laitinen
  • Piotr Lehtonen
  • Mika Rytkönen.

Statskontoret är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde. Det tillhandahåller tjänster som har att göra med finansiering, placering, skötsel av skulder och lån samt arbetslivstjänster för statliga ämbetsverk och inrättningar. Statskontoret sköter statens centralbokföring och handlägger statens skadeståndsärenden. Det är också den myndighet som förvaltar och är registeransvarig för informationsresursen för ekonomisk information. Statskontoret utvecklar och producerar därtill statsförvaltningens interna koncerntjänster som hänför sig till ekonomi och personal.

Ytterligare information:

Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi

Pressmeddelandet uppdaterat 25.2. kl. 14.34. Sökande Riku Jylhänkangas, som lämnade in en ansökan inom den utsatta tiden till ministeriets registratorskontor, har tillagts.

Ministeriet Staten som arbetsgivare