Hoppa till innehåll
Media

59 kommuner ansökte om höjning av statsandelen enligt prövning 2022

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2022 14.22
Pressmeddelande

En höjning av kommunernas statsandel enligt prövning söktes i år av 59 kommuner, vilket är det lägsta antalet någonsin, och det ansökta understödsbeloppet uppgick till sammanlagt 70,07 miljoner euro. Antalet sökande är lågt tack vare det goda läget inom den kommunala ekonomin 2020 och 2021. Den genomsnittliga förhöjning som söktes var 113 euro per invånare. Högst 10 miljoner euro står till förfogande för höjningen.

Invånartalet i de sökande kommunerna varierade från knappa 800 invånare till nästan 80 000 invånare. 44 av sökandena har färre än 10 000 invånare och fem hade mer än 40 000 invånare.

De belopp som kommunerna ansöker om varierar från 300 000 euro till 4,7 miljoner euro.

Statsrådet beslutar om kommunernas prövningsbaserade höjning på framställning av kommunminister Sirpa Paatero. Höjningarna betalas till kommunerna före utgången av detta år. 

Höjning av statsandelen enligt prövning kan enligt lag beviljas kommuner som i första hand på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Staten kan ställa villkor för beviljande och användning av understöd som gäller sanering av kommunens ekonomi. 

Beviljandet av förhöjning grundar sig huvudsakligen på ekonomiska nyckeltal som fås ur boksluten. Dessutom fästs uppmärksamhet vid kommunens egna åtgärder för att sanera ekonomin samt sådana exceptionella och tillfälliga faktorer under 2021 som inverkar på kommunens totalekonomiska situation. I kriterierna för höjning av statsandelen enligt prövning beaktas också effekterna av coronapidemin som kommunerna skulle specificera i sina ansökningar. 

Ytterligare information:
Vesa Lappalainen, finansråd, tel. 02955 30389, vesa.lappalainen(at)gov.fi
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, tel. 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi