Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

AI och robotprogram utnyttjades vid flera statliga ämbetsverk tack vare särskild finansiering

Finansministeriet
6.11.2019 15.16
Pressmeddelande
Avslutningstillställningen för robotiseringsförsöken.

Finansministeriet har uppmuntrat ämbetsverk till att förenkla och automatisera sina processer. Utvecklingsarbetet har understötts genom särskild finansiering för produktivitetsfrämjande försök och projekt där man utnyttjar robotik, analysering, AI och andra metoder. Försökens nyttopotential har varit betydande.

Främjandet av digitaliseringen var ett av de viktigaste målen i det föregående regeringsprogrammet, eftersom det ansågs effektivisera den offentliga sektorn på ett avsevärt sätt. Finansministeriet utdelade under fjolårets finansieringsomgång särskild finansiering åt produktivitetsfrämjande projekt och försök som utnyttjade ny slags teknik.

Finansiering beviljades fyra större projekt och 31 försök, av vilka 30 genomfördes. Försöksresultaten sammanfattades vid avslutningstillställningen för robotiseringsförsöken som ordnades den 6 november.

”Den uppskattade nyttopotentialen med försöken är betydande. Nyttopotentialen gestaltar sig bland annat som förbättrad kvalitet eller tillgång till information, ökad automatisering och minskad arbetsinsats, besparingar inom andra omkostnader eller annan samhällelig genomslagning, till vilka man bland annat kan räkna lättandet av kundernas administrativa börda, berättar informationsförvaltningsråd Tommi Oikarinen.

Olika tekniker kunde utnyttjas i stor omfattning

De försöksprojekt som beviljades finansiering befann sig inom olika tekniska kompetensområden. Försöken utnyttjade i stor omfattning bland annat robotprogram, maskininlärning, virtuell teknik och blockkedjor.

"De mest värdefulla lärdomarna från försöken som understöddes med finansiering var betydelsen av kvaliteten hos det informationsmaterial som används för att lära AI samt behovet av handlingsmodeller som stöder ny slags samarbete. Försöken genererade även värdefulla observationer angående utvecklingsgraderna för de tillämpliga tekniska lösningarna", konstaterar Oikarinen.

Försöken utvecklade mycket olika slags verksamhets- och processförbättringar.

De för kunderna mest synliga applikationerna är de AI- eller programbaserade chatbottarna: som exempel kan nämnas NTM-centralen i Södra Savolax som testade kundstyrning med hjälp av chatbot-metoden i det tidiga servicekartläggningsskedet för företagsservicekunder.

Naturresursinstitutet hade som mål att uppdatera och förbättra den riksomfattande effektiviteten hos uppföljningen av skadeinsekter i skogarna med hjälp av automatisering. Naturresursinstitutets försök utvecklade två olika fjärravläsbara insektsfällor som kan användas till att följa granbarkborrens svärmande.

Försvarsmaktens Logistikverk skaffade Pepper-roboten till stöd för vaktmästarverksamheten och kundservicen.

Försöksprojekt genomfördes inom sammanlagt sju förvaltningsområden, resultaten har alltså kunnat utnyttjas i stor omfattning.

Läs mera om slutrapporterna om försöken

Ytterligare information:

Tommi Oikarinen, Informationsförvaltningsråd, tfn 029 553 0150, tommi.oikarinen(at)vm.fi