Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ålands landskapsavdrag i samband med vård- och landskapsreformen

Finansministeriet
3.3.2017 13.35
Pressmeddelande

Informationsgången angående social-och hälsovårdsreformens ekonomiska konsekvenser för Åland har tyvärr varit bristfällig, detta trots att information om den kommande reformen har delats med landskapet under förberedningen.

Pressmeddelandet kompletterades 3.3. kl. 15.02 med Hetemäkis citat.

En separat promemoria om reformens konsekvenser har skickats till landskapsregeringen den 23 januari. Informationsbrister framgick då lagförslaget om vård- och landskapsreformen diskuterades i riksdagen igår.

"Det är beklagligt att alla konsekvenser av reformen för landskapet Åland inte varit kända i detalj i detta sammanhang. Vi har nu fört mycket konstruktiva samtal med riksdagsledamot Mats Löfström efter gårdagens missförstånd. I samförstånd har vi nu beslutat om stegmärken för kommande processer och procedurer", säger finansministeriets statssekreterare Martti Hetemäki.

Finansieringsreformen som genomförs i samband med social-och hälsovårdsreformen ska vara neutral med tanke på Ålands finansiella ställning. Förslaget innebär att statens skatteintäkter ökar avsevärt och därmed för att undvika en omotiverad ökning av avräkningsbeloppet (den så kallade klumpsumman) borde avräkningsgrunden sänkas i motsvarande mån. Själva avräkningsbeloppet ska alltså inte sänkas.

Nytt åländskt landskapsavdrag föreslås

För att undvika en skärpning av förvärvsinkomstbeskattningen på Åland föreslås att ett nytt åländskt landskapsavdrag införs. 

"Det är mycket viktigt att avdraget säkerställer ett neutralt utfall både för de åländska skattskyldiga och för de åländska kommunerna", säger Hetemäki. 

Den 17 mars kommer tjänstemän från finansministeriet och landskapsregeringen att mötas i Helsingfors för att gå igenom effekterna av reformen. Innan dess förs dock diskussioner om konsekvensberäkningarna på tjänstemannanivå. 

Lantrådet Sjögren har bjudit statsrådets samtliga kanslichefer till Åland i maj månad. I samband med besöket ges det ett tillfälle att direkt ställa frågor om aktuella ärenden.

"Det har alltid varit finansministeriets avsikt att upprätthålla goda förbindelser och ett högt förtroende mellan riket och Åland. Det är därför viktigt att vi tar lärdom av det som skett, förbättrar kommunikationen och försäkrar förtroendet", säger Hetemäki.

Ytterligare information

Statssekreterare såsom kanslichef Martti Hetemäki, tfn 02955 30292, martti.hetemaki(at)vm.fi

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto sote-uudistus strukturreform