Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna i lagarna om finansiering av social- och hälsovårdsreformen träder i kraft i mitten av juli och vid ingången av 2023

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.43
Nyhet
soteuudistus.fi/sv

De ändringar i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och i lagen om beskattningsförfarande som gäller nedskärningen av kommunens inkomstskattesats 2023 träder i kraft den 15 juli 2022. Ändringarna i lagen om välfärdsområdenas finansiering, lagen om statsandel för kommunal basservice, inkomstskattelagen och lagen om Statskontoret träder i kraft vid ingången av 2023.

Riksdagen godkände lagförslagen i enlighet med regeringspropositionen med undantag för två preciseringar av teknisk natur. 

Statsrådet föreslog den 8 juli att republikens president stadfäster ikraftträdandet av de ändringar av finansieringslagarna som hänför sig till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Republikens president stadfäste lagarna den 8 juli.

Ytterligare information: 
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 0295 530 266, eeva.maenpaa(a)gov.fi