Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ansökan om statsunderstöd för främjandet av digitaliseringen i kommunerna inleddes

Finansministeriet
1.8.2019 13.00
Pressmeddelande

Ansökan för statsunderstöd för 2019 inleddes den 1 augusti.

Den aktuella ansökan om statsunderstöd baserar sig på statsrådets förordning om incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna som utfärdades den 11 juli.

Understöd kan ansökas direkt för förbättrande av kommunens ledning genom information, utnyttjande av data och för utvecklande av den informationsledning och de verksamhetsprocesser som anknyter till dem. Ansökan ska lämnas in senast den 19 september 2019.

En kommun kan även lämna in förslag till eller anmäla sitt intresse för att delta i sådana gemensamma projekt som främjar digitaliseringen i kommunerna och som förnyar kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser, samt förbättrar deras kvalitet och genomslagning. Förslag kan lämnas in ända till den 5 september 2019, varefter de kommer att bearbetas tillsammans med andra kommuner. Den egentliga ansökan om statsunderstöd för dessa gemensamma projekt öppnas hösten 2019.

När understöd beviljas bedöms särskilt projektens samhälleliga och ekonomiska genomslagskraft samt projektens allmänna betydelse för kommunerna. Statsunderstöd kan beviljas en kommun eller flera kommuner gemensamt.

Ytterligare information:

Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT