Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp bereder en centralisering av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet till Transport- och kommunikationsverket

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2023 14.59
Nyhet

Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en centralisering av tillsynen över den fysiska och digitala tillgängligheten. Tillsynen behöver centraliseras, eftersom de olika tillgänglighetskraven för digitala tjänster bildar en helhet som också bör utvärderas och övervakas som en helhet.

Tillsynen över den digitala tillgängligheten sköts för närvarande av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Transport- och kommunikationsverket har däremot ansvar för vissa uppgifter som gäller tillsynen över den fysiska tillgängligheten.

Den fysiska och den digitala tillgängligheten bildar en helhet, eftersom det inte går att använda digitala tjänster utan någon typ av utrustning. Digital tillgänglighet eller webbtillgänglighet innebär att webbplatser och mobila applikationer kan användas på ett enkelt sätt av så många som möjligt. Med fysisk tillgänglighet avses främst tillgänglighet i den fysiska miljön. Tillsynsuppgifterna har utvidgats i och med det nationella genomförandet av EU:s så kallade tillgänglighetsdirektiv.

Centralisering av tillsynsuppgifterna gör verksamheten effektivare

En centralisering av tillsynsuppgifterna förbättrar bland annat kvaliteten på rådgivningen och tillsynen. En centralisering är till fördel för såväl medborgarna, de myndigheter som utövar tillsynen och de organisationer som omfattas av tillgänglighetskraven. 

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda de lagändringar som behövs i form av en regeringsproposition samt styra överföringen av uppgifterna. Avsikten är att den personal som arbetar vid enheten för tillsyn över webbtillgänglighet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska överföras till Transport- och kommunikationsverket. 

Arbetsgruppens mandattid pågår till utgången av 2024. Målet för beredningsarbetet är att göra det möjligt att lämna en regeringsproposition till riksdagen i början av 2024, så att lagarna ska kunna träda i kraft vid ingången av 2025. Efter att lagarna har antagits är avsikten att arbetsgruppen ska övervaka och styra genomförandet av ändringarna. 

Ordförande för arbetsgruppen är finansrådet Mikko Saarinen från finansministeriet. De övriga medlemmarna i arbetsgruppen kommer från finansministeriet, kommunikationsministeriet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Transport- och kommunikationsverket. 

Ytterligare information:
Mikko Saarinen, finansråd, ordförande för arbetsgruppen, tfn 0295 530 047, mikko.saarinen(at)gov.fi