Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppsarbetet om färdplanen för digitala tjänster färdigt

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2017 11.00
Pressmeddelande
Anu Vehviläinen.

Färdplanen för tjänster som i första hand tillhandahålls i digital form är färdig och har publicerats. En arbetsgrupp beredde även förslag åt regeringen om riktlinjer om digitaliseringens prioritet, och genomförde en förstudie om behoven att ändra på lagstiftningen.

Färdplansarbetsgruppen som tillsatts av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för digitaliseringen av den offentliga servicen, färdigställde sitt förslag om hundra offentliga tjänster som riktats till personkunder eller företag och där det digitala ärendehanteringsledet i fortsättningen ska vara det primära.

Målet med färdplansarbetet är att hjälpa den offentliga förvaltningen att satsa i utbudet av lättanvända och datasäkra digitala tjänster som håller hög kvalitet.

"Jag tackar arbetsgruppen för beredningen. Människor och företag har rätt till goda och välfungerande digitala tjänster. Tjänsterna som ingår i färdplanen har full beredskap att erbjuda kunderna primärt digital service", betonar minister Vehviläinen.

Det uppsatta målet på hundra tjänster överskreds, eftersom färdplanen innehåller sammanlagt 112 digitala tjänster. De uppräknade tjänsterna är sådana som redan nu i regel utnyttjas av personkunder eller företag.

"Jag är speciellt glad över att myndigheterna som erbjudit sina tjänster även fattat strategiska ledningsbeslut inom sina egna organisationer om att satsa i digitaliseringen. Kommunerna deltar också i flera av färdplanens tjänster i egenskap av serviceproducent", säger minister Vehviläinen.

Prioriteringsförslag till regeringen

Arbetsgruppen beredde även förslag till riktlinjer för vad prioritering innebär såväl för förvaltningens som för kundernas del.

Arbetsgruppen föreslår att myndigheterna i regel skulle förpliktas att erbjuda medborgarna och företagen tillgängliga digitala tjänster och digital kundkommunikation. Företag, samfund och dylika parter ska i princip vara förpliktade att använda dessa tjänster, men förpliktelsen kan förutsätta ändringar i speciallagstiftningen.

De ovan nämnda riktlinjerna och förankringen av den digitala offentliga servicen hos medborgarna kräver framför allt ändringar i den allmänna lagstiftningen och avveckling av speciallagstiftningen.

Arbetsgruppen betonar att alla bör garanteras service enligt deras behov, trots satsningarna i den digitala servicen. Alternativen till självständig digital ärendehantering kan vara ärendehantering på någon annans vägnar med fullmakt, att en tjänsteman hjälper kunden i användningen av tjänsten eller traditionell ärendehantering antingen muntligt eller med papper, varvid myndigheten svarar för att informationen lagras digitalt. 

Förstudie om nödvändiga lagstiftningsändringar

Färdplansarbetsgruppen genomförde dessutom en förstudie över behoven att ändra på lagstiftningen och förfaringssätten. Bestämmelser och rutiner måste förnyas för att alla ska kunna använda digitala tjänster så smidigt som möjligt. 

Avsikten är att ministerarbetsgruppen för förnyade handlingssätt under sommarens gång behandlar innehållet i färdplanen, riktlinjerna för prioriteringarna samt förstudien om behoven att ändra på lagstiftningen. Helheten behandlas vid regeringens strategisession i september, där man även stakar ut nödvändiga riktlinjer.

Färdplanen och dess tjänster, och arbetsgruppens övriga förslag publicerades den 20 juni. Tillställningen öppnades av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen. Färdplanen utgör ett led i regeringens spetsprojekt för digitalisering av den offentliga servicen. Vid sidan av färdplansarbetet pågår vid finansministeriet AUTA-projektet som skapar en handlingsmodell för användningsstödet för digitjänster, liksom även Digi i vardagen -delegationen som främjar likvärdiga möjligheter för alla att utnyttja offentliga tjänster.

De 112 tjänster som valts till färdplanen för digitala tjänster 2017-2021 (på finska)
Inspelning från releasemötet 20.6.2017 (på finska)

Ytterligare information:


Maria Nikkilä, informationsförvaltningsråd, enhetschef, tfn 029 553 0514, maria.nikkila(at)vm.fi
Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, arbetsgruppens ordförande, tfn 029 553 0010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Eeva Lantto, lagstiftningsråd, tfn 029 553 0515, eeva.lantto(at)vm.fi
Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 029 553 0216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Kärkihankkeet Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt