Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sakkunniggrupp för att se över företagsbeskattningen

Finansministeriet
31.8.2016 11.30
Pressmeddelande

Finansministeriet tillsatte den 31 augusti en sakkunniggrupp för företagsbeskattning som ska se över den nuvarande nivån av och modellen för företagsbeskattning ur konkurrenskrafts-, tillväxt- och produktivitetsperspektiv.

Arbetsgruppen granskar också bland annat beskattningen av företags materiella och immateriella kapital samt beskattningen av kompetens. Om frågorna som behandlas visar sig ha en koppling till dividendbeskattningen och den övriga personbeskattningen, inkluderas även dessa skatteformer i granskningen.

Arbetsgruppen lägger också fram en sakkunnigåsikt om ibruktagandet av en reservation inom företagsbeskattningen som avses främja investeringar.  Arbetsgruppen behandlar dessutom de i regeringsprogrammet omnämnda separata utredningarna om dividendbeskattningen, av vilka den ena gäller dividendbeskattningen av bolag som introduceras på marknadsplatsen First North och den andra skattefrihet för liten utdelning.

Arbetsgruppen

Ordförande för arbetsgruppen är avdelningschefen för finansministeriets skatteavdelning, överdirektören Terhi Järvikare. De övriga medlemmarna i arbetsgruppen är:

  • Pauli K Mattila, JD, docent
  • Heikki Niskakangas, professor emeritus, Aalto-universitetet
  • Jaakko Ossa, professor i finansrätt, Åbo universitet
  • Timo Viherkenttä, JD, VD, Statens pensionsfond
  • Tarja Järvinen, specialsakkunnig, finansministeriet

Arbetsgruppens mandatperiod är 12.9.2016 – 31.1.2017.

Tillsättningsbeslut (på finska)

Ytterligare information:

Terhi Järvikare, överdirektör, tfn 02955 30113, fornamn.efternamn(at)vm.fi