Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissrespons
Bekanta dig med utlåtandena om hushållens skuldsättning

Finansministeriet
2.12.2019 8.38
Nyhet

Finansministeriet begärde den 1 oktober utlåtanden om en arbetsgrupps förslag till åtgärder för att dämpa hushållens skuldsättning. Remisstiden löpte ut fredagen den 29 november.

Utlåtandena (utlatande.fi)

Arbetsgruppens förslag: Hushållens skuldsatthet måste stävjas med nya medel (pressmeddelande 1/10)

Ytterligare information:

Leena Mörttinen, arbetsgruppens ordförande, överdirektör, tfn 02955 30021, leena.morttinen(at)vm.fi