Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningen av Finlands program för hållbar tillväxt framskrider

Finansministeriet
19.1.2021 16.46 | Publicerad på svenska 20.1.2021 kl. 12.56
Pressmeddelande

Regeringen bereder en preliminär version av det EU-finansierade programmet för hållbar tillväxt i Finland under februari månad. Tidtabellen fastställdes av ministerarbetsgruppen för hållbar tillväxt i Finland vid sitt första möte tisdagen den 19 januari.

Programmet för hållbar tillväxt påskyndar reformer, produktivitet och ekonomisk tillväxt. Grön övergång och digitalisering är viktiga innehållsmässiga prioriteringar. Finansieringen av programmet kommer till stor del från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Finlands ministerarbetsgrupp för hållbar tillväxt styr beredningen av programmet samt styr och följer upp genomförandet av det. Finansminister Matti Vanhanen är ordförande för ministerarbetsgruppen.

Ändringar i Finlands andel

Europeiska kommissionen gjorde nyligen en ny bedömning av Finlands andel av understöden till faciliteten för återhämtning och resiliens. Enligt kommissionen skulle Finlands andel vara drygt 2 miljarder euro till gängse pris. Beloppet är mindre än vad som uppskattats i den redogörelse som överlämnades till riksdagen i början av december. Regeringen fastslog preliminära riktlinjer för prioriteringarna när det gäller Finlands finansiering redan vid budgetmanglingen 2020. 

Ministerarbetsgruppen för hållbar tillväxt kommer inom de närmaste veckorna att dra upp riktlinjer för hur allokeringen av finansieringen ska anpassas utifrån kommissionens nya bedömning.

Avsikten är att den preliminära versionen av Finlands program för hållbar tillväxt blir färdig och sänds till EU-kommissionen för bedömning under februari månad.

De nationella program som är förenliga med faciliteten för återhämtning och resiliens diskuterades också ingående i en videokonferens mellan EU-ländernas finansministrar på tisdag.

”Slutsatsen av diskussionen var behovet av att rikta investeringar mot systematiska och målinriktade reformer genom vilka vi åstadkommer varaktiga förändringar som stärker tillväxt och produktivitet”, sade finansminister Vanhanen efter mötet.

För att medlemsländerna ska få tillgång till EU-finansiering måste varje land i sitt nationella parlament godkänna ett beslut om EU:s egna medel, dvs. inkomstsidan i EU-budgeten, genom vilken faciliteten för återhämtning och resiliens finansieras. I Finland kommer regeringen inom de närmaste veckorna att lämna en proposition om detta till riksdagen.

Finansministeriet och de övriga ministerierna fortsätter diskussionen om Finlands program för hållbar tillväxt med olika samarbetsgrupper under vårens gång. Riksdagen förväntas lägga fram ett betänkande om redogörelsen för programmet för hållbar tillväxt i februari.

Finland lämnar sitt förslag till Europeiska kommissionen före utgången av april.

Ytterligare information:

Maria Kaisa Aula, statssekreterare, tfn 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)vm.fi
Laura Vartia, finansråd, tfn 029 5530 228, laura.vartia(at)vm.fi

Finanspolitiken