Hoppa till innehåll
Media

Konjunkturgruppen för byggbranschen:
Byggvolymen sjunker något i år, liten ökning nästa år

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.2.2021 13.31
Pressmeddelande

Byggandet minskar 1-3 procent i år. Nästa år börjar byggvolymen öka, bedömer Konjunkturgruppen för byggbranschen i sin rapport av den 19 februari.

Byggproduktionen beräknas minska mindre än förväntat under innevarande år. Detta beror på det måttliga coronaläget i Finland och på att flera nya byggprojekt inleddes i slutet av 2020. Trots att den ekonomiska återhämtningen sätter fart på byggandet kommer ökningen av  byggvolymen nästa år att ligga mellan en minskning och en ökning på en procent.  

Konjunkturgruppen för byggbranschen beräknar att det inleds 34 000 –36 000 nya bostadsbyggen år 2021.  ARA-produktionen beräknas förbli på samma nivå som under det föregående året, dvs. ca 9 000 bostäder. Bostadsproduktionen avtar ytterligare 2022, men byggandet av lokaler ökar.  År 2022 inleds 31 000 –33 000 nya bostadsbyggen.

Renoveringsbyggandet beräknas öka med 1,5 procent 2021. Tillväxten fortsätter både på grund av bostadsbeståndets åldersstruktur och på grund av ersättningsinvesteringar i lokaler och produktionsanläggningar. 

År 2021 beräknas mark- och vattenbyggandet minska något jämfört med föregående års höga nivå. Under de närmaste åren planeras bl.a. flera offentliga infrastrukturinvesteringar på grund av avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalen). 

Prisutvecklingen inom byggandet har varit klart snabbare än den allmänna inflationen. Därför förväntas den årliga omsättningen inom byggandet fortsätta öka också i år och nästa år.

Antalet sysselsatta inom byggbranschen beräknas minska något under det innevarande året, innan en gradvis förbättring börjar på nytt. 

Byggandet nästan lika livligt 2020 som 2019

Coronapandemin hade en tämligen liten inverkan på byggbranschen i Finland år 2020. Byggproduktionen förblev nära 2019 års nivå. 

Omsättningen inom byggandet utvecklades exceptionellt väl jämfört med andra branscher, såsom industrin, tjänsterna och handeln. Renoveringsbyggandet växte långsammare, eftersom man var tvungen att skjuta upp byggprojekt. 

År 2020 ökade staten finansieringen av bostadsproduktionen på grund av coronapandemin, och bostadsproduktionen till och med ökade jämfört med 2019. Ca 40 000 nya bostadsbyggen inleddes. ARA-produktionen ökade med cirka 1 400 bostäder jämfört med året innan. 

Mark- och vattenbyggandet ökade kraftigt år 2020 på grund av de offentliga investeringarna, med ca 7 procent. De stora infrastrukturprojekten inkluderar bland annat den andra fasen av västmetron och byggandet av Spår-Jokern i huvudstadsregionen. 

Ytterligare information:

Sari Sontag, finansråd, tfn 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi

Konjunkturgruppen för byggbranschen, som leds av finansministeriet, bedömer konjunkturutvecklingen inom bostads-, infrastruktur- och reparationsbyggandet. Rapporterna av konjunkturgruppen för byggbranschen behandlar branschens konjunkturläge i hela landet och delvis även på regionalt plan. Läget granskas med tanke på volymer, priser, kostnader, finansiering, sysselsättning och åtgången av byggmaterial. Konjunkturgruppen behandlar strukturella frågor med anknytning till byggandet och långsiktiga förändringsbehov. Gruppen utfärdar även rekommendationer i syfte att säkerställa en balanserad utveckling inom byggbranschen.