Hoppa till innehåll
Media

Risköversikt
Coronakrisen ökade statens ekonomiska åtaganden ytterligare

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2021 8.16
Pressmeddelande

Den offentliga ekonomins hållbarhet måste stärkas för att Finland ska kunna möta nästa ekonomiska kris, bedömer finansministeriet i sin risköversikt.

Statens ekonomiska åtaganden har ökat redan länge, både i euro och i förhållande till ekonomins storlek. Covid-19-pandemin har för sin del stärkt denna långsiktiga utveckling ytterligare.

Statsskulden har mer än fördubblats under ett drygt årtionde

Statsskulden var 54 miljarder euro före finanskrisen år 2008, vilket var cirka 28 procent i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP). I slutet av 2020 uppgick skulden redan till cirka 125 miljarder, dvs. nästan 53 procent i förhållande till BNP.

Skuldbeloppet i euro mera än fördubblades under ett drygt årtionde och även den relativa skulden har nästan fördubblats.

Borgensförbindelserna och garantiansvarigheterna har ökat kraftigt

Statens villkorade åtaganden har också ökat kraftigt under en längre tid. I början av förra årtiondet uppgick statens borgensförbindelser och garantiansvar till cirka 23 miljarder euro, dvs. cirka 12 procent i förhållande till BNP. I slutet av 2020 uppgick åtagandena redan till ca 62 miljarder euro, vilket är över 26 procent i förhållande till BNP. 

Det oroväckande med statens risktäckningskapacitet är att ansvarighetsökningen är förknippad med återhållsamma ekonomiska utsikter.

”Det vore viktigt att stärka hållbarheten i de offentliga finanserna under de kommande åren så att Finland ska kunna möta en ny eventuell negativ ekonomisk chock”, bedömer finansministeriet i sin risköversikt.

Mer information:

Sami Napari, finansråd, tfn 02955 30328, fornamn.efternamn(a)gov.fi