Hoppa till innehåll
Media

De nordiska och baltiska länderna inleder arbetet för digital integration

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2021 14.04
Pressmeddelande

Främjandet av digital integration och den europeiska digitala identiteten diskuteras när de nordiska och baltiska ländernas ministrar med ansvar för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen sammanträder fredagen den 26 november.

Mötet för Nordiska ministerrådet för digitaliseringsfrågor inleds av ministerrådets ordförande kommunminister Sirpa Paatero, som också ansvarar för digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen. Mötet är en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

”De nordiska länderna och Baltikum är naturliga och betydelsefulla samarbetsparter för Finland i det internationella samarbetet när det gäller digitalisering. Det är viktigt att vi tillsammans utvecklar gränsöverskridande e-tjänster och på så vis underlättar rörligheten i området”, berättar kommunminister Sirpa Paatero.

Den viktigaste frågan som behandlas är främjandet av digital integration. Ministrarna har för avsikt att ge ett gemensamt uttalande om ärendet vid mötet. 

”Vårt samhälle bygger på demokrati, jämlikhet, humankapital och socialt ansvar. Vi måste se till att den digitala förändringen i vår region följer dessa principer både nu och i framtiden. Digital integration är en förutsättning för framgångsrik digital förändring och för regionens konkurrenskraft", konstaterar Paatero.

Diskussionen inleds av Europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri.

Vid mötet väntas också beslut om en digital, grön övergång, som varit ett av årets huvudteman. Avsikten är att man fattar beslut om att främja gröna datarymder som en ny åtgärd i digitaliseringsfrågor.

”Vi behöver en övergripande politik som förenar digitalisering och miljöfrågor. Vi måste i allt högre grad kunna utnyttja digitala lösningar för att stödja en grön övergång", konstaterar Paatero. 

Beredningen av den digitala identiteten framskrider 

Ministrarna ska också diskutera den europeiska digitala identiteten. Temat presenteras av Europeiska kommissionens direktör för digitalisering Roberto Viola. Det är fråga om ett verktyg för identifiering eller fastställande av vissa personuppgifter, och det är avsett för EU-medborgare, personer som är bosatta i EU samt företag.

I Finland utvecklar den digitala identiteten inom ett projekt som leds av finansministeriet. Syftet är att ge var och en som uträttar ärenden i samhällsproducerade tjänster lika förutsättningar och möjligheter att digitalt visa sådana uppgifter om sin identitet som myndigheten verifierat. Projektet gör det möjligt för finländarna att identifiera sig elektroniskt i andra EU-medlemsstaters tjänster och det beaktar också det pågående gemensamma europeiska utvecklingsarbetet.

Mer information:
Katja Väänänen, specialsakkunnig, tfn 0295 530245, katja.vaananen(at)gov.fi

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsforum. Ministerrådet för digitaliseringsfrågor omfattar förutom de nordiska länderna också tre baltiska länder: Estland, Lettland och Litauen. Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet 2021.