Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

De nordiska och baltiska ländernas myndigheter ordnade en bankkrisövning förra veckan

Finansministeriet
31.1.2019 11.01
Pressmeddelande

De nordiska och baltiska ländernas finansmarknadsmyndigheter ordnade en gemensam bankkrishanteringsövning den 22-23 januari 2019. Sammanlagt 31 myndigheter från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige och vissa behöriga europeiska myndigheter deltog i övningen. En observatör från Internationella valutafonden deltog också i övningen.

Temat för övningen var ett hypotetiskt krisscenario som gällde fiktiva finansiella institut i Norden och i Baltikum. Övningen gick ut på att granska myndigheternas krishanteringsförmåga och det regionala samarbetet. Deltagarna utvärderar resultaten omsorgsfullt och tar i beaktande de erhållna erfarenheterna och lärdomarna i syfte att förstärka de berörda myndigheternas krisberedskap.

År 2017 inrättades en av Sveriges centralbank ledd arbetsgrupp som lyder under Nordisk-baltiska stabilitetsgruppen (NBSG) och som hade i uppdrag att bereda övningen. NBSG består av åtta nordiska och baltiska länders finansministerier, centralbanker samt tillsyns- och krishanteringsmyndigheter. De nordiska och de baltiska länderna har i samband med NBSG kommit överens om att ordna regelbundna krisövningar.

Ytterligare information:

Pauli Kariniemi, finansråd, tfn 02955 30210, [email protected]