Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den ändring av kommunallagen som gäller ansökan om förlängning av tiden för täckande av underskott trädde i kraft

Finansministeriet
3.12.2020 16.20 | Publicerad på svenska 11.12.2020 kl. 15.54
Pressmeddelande

Enligt den temporära bestämmelse i kommunallagen som trädde i kraft den 1 december 2020 har kommuner och samkommuner möjlighet att ansöka om förlängning av tiden för täckande av underskott på grund av de ekonomiska svårigheter som coronaepidemin orsakar.

Förlängning kan sökas, om kommunen eller samkommunen på grund av exceptionella och tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter till följd av coronaepidemin inte kan täcka underskottet i sin balansräkning inom de föreskrivna fyra åren. Finansministeriet kan på ansökan bevilja två år tilläggstid för täckandet av underskottet.

Om tiden för täckande av kommunens eller samkommunens underskott löper ut 2020, ska ansökan göras före utgången av 2020. Det är möjligt att ansöka om förlängning av tiden för täckande av underskott som upphör 2021 redan under 2020, dock senast före utgången av augusti 2021.

Ändringen av kommunallagen är temporär. Förlängning kan sökas sista gången år 2025. Då kan man ansöka om förlängning av tiden för täckande av underskott som upphör 2025 och 2026.

Ytterligare information:
Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi 
Mervi Kuittinen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 02955 30445, mervi.kuittinen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden