Hoppa till innehåll
Media

Digi i vardagen -delegationen fortsätter sitt arbete för ett jämlikt Finland

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2019 16.26
Nyhet

Finansministeriet har förlängt Digi i vardagen -delegationens mandatperiod till utgången av året. Samtliga parter har upplevt delegationens arbete som nyttigt och betydelsefullt och anser att dialogen mellan olika aktörer bör fortsättas.

Det anses ändamålsenligt med tanke på arbetets kontinuitet att mandatperioden förlängs över riksdagsvalet ända till slutet av 2019. Digi i vardagen -delegationen är en kanal för samarbete och dialog mellan frivilligorganisationer, forskare och finansministeriet som ansvarar för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna. Delegationen inledde sin verksamhet 2017-03-08.

Delta i tillställningen den 29 mars för att höra om utvecklingsförslagen

Delegationen har sammanfattat innehållen i och förslagen under sin verksamhet hittills i en verksamhetsberättelse som presenteras fredagen den 29 mars vid tillställningen ”Ett digitalt Finland - jämlikt för alla”.

Följande frågor kommer bland annat att diskuteras vid mötet: Hur säkerställer vi jämlikheten i ett digitalt Finland? Kognitiv tillgänglighet intogs inte i lagen - hur kommer den att iakttas i e-tjänsterna? Hur säkerställer vi forskningen om digitaliseringens verkningar eller stödet för produceringen av digitalt stöd? Digitaliseringen som stöd eller hinder för integrationen?

Kom och hör hurdana observationer och förslag delegationen gjort - och berätta vad du tänker.

Mera information på den ärendespecifika vm-sidan (på finska)

Beslut om ändring av mandatperioden för Digi i vardagen -delegationen (på finska)

Mer information

Digi i vardgen –delegationens webbplats på vm.fi

Digi i vardagen -delegationens projektsida på vm.fi

Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Kärkihankkeet Offentliga förvaltningens ICT