Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Dröjsmålsräntan på skatter som omfattas av betalningsarrangemang sänks för viss tid

Finansministeriet
2.4.2020 13.37
Pressmeddelande

Företagen betalar tillfälligt en lägre dröjsmålsränta på de skatter som omfattas av betalningsarrangemangen. Regeringen föreslår att dröjsmålsräntan sänks från sju procent till fyra.

Den reducerade dröjsmålsräntan tillämpas retroaktivt på skatter som förfallit till betalning efter ingången av mars. Ändringen gäller för viss tid och den gäller skatter som förfaller till betalning senast i slutet av augusti.

Syftet med ändringen är att underlätta situationen för företag som råkat i ekonomiska svårigheter på grund av coronavirusepidemin. Regeringspropositionen publiceras på beslutssidan.

Skatteförvaltningen underlättar dessutom villkoren för betalningsarrangemangen temporärt

Företagens skattebetalningsarrangemang lättas (pressmeddelande 18.3.)

Ytterligare information:

Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 02955 30461, pertti.nieminen(at)vm.fi