Hoppa till innehåll
Media

Enligt regeringens rekommendation ska distansarbete fortsätta i områden med samhällsspridning tills vidare

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 13.50
Pressmeddelande

Statsrådet rekommenderar att arbetsplatserna i områden med samhällsspridning övergår till distansarbete om det på grund av arbetsuppgifterna är möjligt. Rekommendationen gäller tills vidare. Statsrådet fattade ett principbeslut om distansarbete den 2 december.

De arbetstagare inom den offentliga sektorn som arbetar med uppgifter som tillåter distansarbete ska jobba på distans så mycket som möjligt. Statsrådet rekommenderar motsvarande omfattande distansarbete också för arbetsgivare inom den privata sektorn. Bedömningen av en hälsosäker kombinering av arbetet på arbetsplatsen och distansarbetet sker dock på arbetsplatserna. Samtidigt ska arbetet organiseras på ett sätt som minskar närkontakter och övriga riskfaktorer på arbetsplatserna.

Områden med samhällsspridning är för närvarande Södra Karelens, Södra Österbottens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands, Kymmenedalens, Länsi-Pohjas, Birkalands, Norra Österbottens, Päijänne-Tavastlands, Satakunta, Vasa och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Arbetsgivare uppmanas att följa informationen från de regionala hälsovårdsmyndigheterna eftersom det regionala läget kan förändras snabbt.

Rekommendationen om distansarbete behövs på grund av det försämrade coronaläget

Rekommendationen har tagits fram på grund av att pandemiläget har sedan mitten av oktober försämrats betydligt i hela landet. I synnerhet under den senaste månaden har smittfallen ökat trots den höga vaccinationstäckningen. Smittspridning förekommer särskilt bland ovaccinerade personer i arbetsför ålder.

Samtidigt har belastningen inom den specialiserade sjukvården ökat betydligt. Icke-brådskande operationer skjutits upp och tidvis har intensivvårdspatienter flyttas mellan sjukhus för att jämna ut belastningen. Vid universitets- och centralsjukhusen i områden med samhällsspridning finns det ett klart behov av att förutse hur vården av patienter som kräver intensivvård kan tryggas.

Grunderna för rekommendationen om distansarbete ses över senast den 15 februari 2022. Om läget kräver det kan detta ske redan tidigare.

Institutet för hälsa och välfärd har gett ett utlåtande om det epidemiologiska läget och Arbetshälsoinstitutet om behovet av en rekommendation om distansarbete.

Ytterligare information:
Juha Sarkio, avdelningschef, finansministeriet, 029553 0031, juha.sarkio(at)gov.fi
Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3094, raimo.antila(at)gov.fi